Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

  • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
    (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
  • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
  • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
    (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

Grupy parafialne

Rycerstwo Świętego Michała Archanioła

Rycerstwo Świętego Michała Archanioła

Opiekun: ks. Roman Sala

RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary. Patronem Rycerstwa jest Św. Michał Archanioł. Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Marki-Struga pod Warszawą. Generalnym Animatorem Rycerstwa jest Ks. Piotr Prusakiewicz – Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Rycerstwo posiada STATUT. Być rycerzem Św. Michała Archanioła oznacza pełne zaangażowanie dla zwycięstwa dobra nad złem. Celem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła katolickiego i całego świata. Rycerze osiągają ten cel przez modlitwę i post. Codziennie odmawiają prywatnie egzorcyzm prosty w dowolnym czasie i dowolnej intencji oraz modlitwę "Dostojna Królowo Niebios '', modlitwę Leona XIII . W każdy piątek odmawiają prywatnie trzy egzorcyzmy; za Kościół katolicki, za Polskę i za cały świat. Modlitwy te ofiarowane są nie tylko za siebie, ale także za innych zniewolonych przez zło lub dręczonych pokusami szatańskimi. Elementem wzmacniającym ich skuteczność jest post o chlebie i wodzie w każdy piątek. Jeżeli ktoś nie mógłby tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek. Rycerze mają obowiązek uczestniczyć w każdy piątek w sposób pełny we Mszy św. oraz ofiarować za grzeszników wszystkie trudy i cierpienia i przeciwności. Jednak najważniejszym zadaniem rycerza jest trwanie w stanie łaski uświęcającej. Bez niej walka o zwycięstwo jest nieskuteczna. Rycerzem może zostać osoba pełnoletnia która pomyślnie przejdzie okres próby w rycerskich zobowiązaniach; stanu łaski uświęcającej, modlitwy i postu. Podczas przyjęcia kandydat składa ślubowanie, w zamian otrzymuje legitymację. Praktyka przewiduje także powoływanie członków wspomagających rycerstwa. Mogą nimi być osoby, które z rożnych względów nie mogą podjąć zobowiązań rycerskich, ale za to mogą wspierać rycerzy św. Michała Archanioła swoimi modlitwami lub cierpieniem. „Zastęp” Rycerstwa w naszej parafii został powołany 25 stycznia 2011r. Opiekunem „Zastępu” jest ks. Włodzimierz Szczyrbak. Obecnie Zastęp liczy ;2 Rycerzy ,7 kandydatów na Członków wspomagających;2 Kandydatów na Rycerzy. Spotkania odbywają się w każdy IV wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Zainteresowanych Rycerstwem św. Michała Archanioła serdecznie zapraszamy. Msze św. i modlitewne spotkania Rycerstwa św.Michała Archanioła w parafii św.Stanisława BM w Andrychowie w 2012 roku. 1. styczeń 24.01.2012r. 2. luty 28.02.2012r. 3. marzec 27.03.2012r. 4.kwiecień 24.04.2012r. 5.maj 22.05.2012r. 6.czerwiec 26.o6.2012r. 7.lipiec 24.o7.2012r. 8.sierpień 28.08.2012r. 9.wrzesień 25.09.2012r. 10.wrzesień 29.09.2012r. 11.październik 23.10.2012r. 12.listopad 27.11.2012r. 13.grudzień /3 wtorek/ 18.12.2012r. POGOTOWIE MODLITEWNE; Potrzebujesz modlitwy? Dzwoń lub pisz sms na numer animatora Zastępu; tel;662-656-719. W przesłanych intencjach będziemy modlić się na najbliższym spotkaniu naszego Zastępu. Któż jak Bóg!