Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

 • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
  (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
 • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
 • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
  (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

Grupy parafialne

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Opiekun: Ks. Proboszcz

Modlitwa różańcowa w postaci Żywego Różańca została zainicjowana przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. „Żywy” - bo ludzie, którzy go tworzą są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają bądź odchodzą. „Różaniec” bo to grupa dwudziestu osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej wyznaczonej tajemnicy. Dzięki temu każda grupa codziennie odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypada w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną cechą dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.

Aktualności grupowe

Róże Różańcowe

Róże Różańcowe 14 lipca 2018, 15:10

Historia Róż Różańcowych w naszej parafii.

Róże Różańcowe

Powstały z inicjatywy ks. Prał. Andrzeja Waksmańskiego, który prosił aby modlić się w intencji rychłego pozwolenia i wybudowania naszego kościoła na Osiedlu. Pierwsze spotkanie założycielskie Róż odbyło się 3 XII 1978 roku w I Niedzielę Adwentu, od tej pory odbywają się regularnie spotkania w I niedziele miesiąca.W naszej parafii istnieje 13 róż kobiecych i 2 róże męskieNaszym opiekunem jest ksiądz Proboszcz. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 6:30 spotykamy się na krótkie rozważanie i wspólną modlitwę. Wymieniamy Tajemnice i poznajemy Papieską Intencję Ogólną i Misyjną. W dni powszednie przed mszą św. poranną i wieczorną również jest odmawiany Różaniec. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków tak za życia jak i po śmierci (raz w roku odprawiana jest msza św. za żywych i zmarłych członków).

Róże Różańcowe Rodziców

Róże Różańcowe Rodziców tworzą się w Polsce spontanicznie od momentu, kiedy wymyśliła ten sposób modlitwy w intencji dzieci pewna grupa ludzi na rekolekcjach w Gdańsku-Oliwie. Była to jakby odezwa na apel naszego Ojca Świętego Jana Pawła II o modlitwę różańcową, jeszcze za jego życia.„Róża” tworzy się z 20-stu rodziców. Osoba modląca się obejmuje tą modlitwą własne rodzone dzieci oraz: synowe, zięciów, swoje dzieci chrzestne i z duchowej adopcji oraz za swoje dziecko poczęte o istnieniu, którego już wiemy.Każda róża ma innego patrona.

W naszej parafii jest siedem róż: św. Jana Pawła II, św. Anny, św. Faustyny, św. Jana Bosko, św. Józefa, św. Ignacego Loyoli i św. Joanny Beretty Molli. Należący do róż są z różnych parafii. Tak samo jak wielu parafian jest w różach, które zostały założone w Rzykach. Przystępując do modlitwy, odczytuje się Akt zawierzenia i intencje. Codziennie odmawia się jedną dziesiątkę Różańca. Zmiana tajemnic następuje kolejno o jedną do przodu każdego 1-go dnia miesiąca. Pięć konkretnych intencji modlitwy:

 1. ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;
 2. pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą rozwijać);
 3. uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci;
 4. rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
 5. w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Opiekunem pierwszej Róży jest Małgorzata Mikuła, a pozostałych Joanna Siwek

„Żywe Róże” dzieci i młodzieży

Od początku istnienia naszej parafii prężnie działała liczna Oaza Młodzieżowa. Z czasem wzmocniła swoją działalność Oaza Dzieci Bożych. Siostry Służebniczki N. M. P. /Zgromadzenie Maryjne / które pracują w naszej parafii postanowiły wspierać całym sercem Oazę Dzieci Bożych, a równocześnie powołać do istnienia grupę modlitewną jaką jest „Żywa Róża” dzieci.

Grupa ta powstawała stopniowo. W pierwszej kolejności były zachęcane dzieci przedszkolne. Widok modlących się młodych rodzin blisko ołtarza zachęcał i dawał odwagę, by zaproponować rodzicom, aby oni zapisywali swoje dzieci do „Żywej Róży” i w konkretny sposób pomagali dzieciom w zobowiązaniu modlitewnym. Na zakończenie nabożeństw różańcowych w październiku został ogłoszony nabór do pierwszej „Żywej Róży” dziecięcej. Po skompletowaniu 15-sto osobowej grupy modlitewnej został wyznaczony duchowy opiekun nowo powstałej „Żywej Róży” dzieci.

Jednym z warunków przynależności do „Żywej Róży” jest uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej   o godz. 11.30. Kazanie kierowane do dzieci jest równocześnie formacją duchową tej grupy modlitewnej. W pierwszą niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.30 jest zmianka tajemnic różańcowych, a w ramach ogłoszeń parafialnych jest podana intencja modlitewna na dany miesiąc i data następnej zmiany różańcowej.

Jedna z form zachęty do odmawiania różańca w rodzinie, tak jak to sobie życzyła Matka Boża, jest dodatkowa świeca, która pali się na ołtarzu w każdą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.30. Na zakończenie Mszy św. ksiądz celebrans przekazuje tę świecę rodzinie, która będzie modlić się w domu dziesiątkiem różańca, do świecy dołączona jest informacja o błogosławieństwie kapłana dla rodziny modlącej się wspólnie na różańcu. Świeca ta wraca po tygodniu do kościoła, by mogła być przekazana kolejnej rodzinie.

Obecnie istnieją cztery „Żywe Róże” dzieci i młodzieży w naszej parafii. Dwie z nich to „Żywe Róże ministrantów i lektorów.

Zaproszenie

Do Żywego Różańca może należeć każdy kto zobowiąże się codziennie odmówić jeden dziesiątek różańca z rozważaniem przypisanej tajemnicy różańcowej. Serdecznie zapraszamy do modlitwy różańcowej przez przynależność do Róż Różańcowych. Zapisy chętnych przyjmowane są w zakrystii.