Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

 • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
  (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
 • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
 • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
  (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

Kancelaria parafialna

TELEFON DLA NARZECZONYCH

Telefon kontaktowy dla narzeczonych
w sprawach przygotowania do małżeństwa:

600 693 158

 

Weekendowe spotkania przedmałżeńskie

w roku 2019

w parafii św. Stanisława w Andrychowie na Osiedlu

 

 

Sobota

 

10.00 – Etyka małżeńska

10.45 – Zbawcze działanie Jezusa Chrystusa w sakramencie pokuty

11.30 – przerwa

11.45 – Małżeństwo jako sakrament

12.30 – przerwa na obiad

13.30 – Miłość i odpowiedzialność

15.30 – Naturalne metody poczęć i antykoncepcja

 

Niedziela

 

9.00 – Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego

10.30 – Apostolstwo rodziny w Kościele

11.30 – Msza św.

Terminy - 2019 r.

 

1.  9 – 10 luty
2.  6 –   7 kwiecień
3.   8 –   9 czerwiec
4.  14 – 15 wrzesień
5 16 – 17 listopad

 

Zainteresowani zgłaszają się u p. Ewy Rupik,
tel. 600 693 158 (
w godz. 17.00-20.00). Mail poradnia1katolicka@gmail.com. Spotkania odbywają się w salce przy kościele św. Stanisława w Andrychowie na Osiedlu (wejście od strony zakrystii).

W Parafii św. Macieja Apostoła

Terminy - 2019 r.

1)   5 - 6  styczeń

2)   2 - 3  marzec

3)   4 - 5 maj

4)   5 - 6 październik

5)  7 - 8 grudzień

Miejsce:

Krypty pod plebanią przy ul. Rynek 37

Zapisy pod numerem: 532 590 421

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.dlanarzeczonych.eu

KATOLICKIE PORADNIE ŻYCIA RODŻINNEGO

ANDRYCHÓW - Parafia Św. Macieja

 • każdy wtorek w godz. 15.30  - 17.00 w kancelarii parafialnej przy ul. Rynek 37
  (tel. 661 034 532),
 • Katolicka Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny - piątki od 17°°, budynek starego kina, ul. Krakowska 132 (tel. 532 590 421).

ANDRYCHÓW - Parafia Św. Stanisława

 • każdy czwartek w godz. 18.00  -19.00 
  (tel. 600 693 158).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Bóg, który jest Miłością, stwarzając mężczyznę i kobietę powołał ich do wspólnoty życia i miłości w przymierzu małżeńskim, które Jezus Chrystus uczynił sakramentem.

Wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.

Narzeczeni zgłaszając się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • metrykę chrztu (wydaną nie wcześniej niż pół roku od dnia zgłoszenia się narzeczonych do duszpasterza) z adnotacją o bierzmowaniu – dotyczy to osoby, która miała chrzest i bierzmowanie poza parafią spisywania protokołu przedmałżeńskiego.
 • dowody osobiste,
 • świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej. W razie nie ukończenia katechizacji w tym zakresie narzeczeni zobowiązani są do katechezy uzupełniającej.

Na pierwszym spotkaniu ustala się:

 • tożsamość osób, wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie
 • czy są stanu wolnego,
 • czy decyzję o zawarciu małżeństwa podejmują dobrowolnie,
 • czy nie ukrywają czegoś przed sobą, co mogłoby zakłócić ich wspólnotę życia,
 • czy nie ma jakiejkolwiek przeszkody, która uniemożliwiłaby zawarcie ważnego związku,
 • czy mają właściwą świadomość zawierania małżeństwa: nierozerwalnego, wyłącznego, sakramentalnego, mającego na celu wzajemne uświęcenie, przyjęcie i wychowanie dzieci.
 • czy zdają sobie sprawę z obowiązków stanu małżeńskiego oraz czy są zdolni do ich spełnienia.

Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu pod warunkiem, że narzeczeni nie zamieszkują razem na sposób małżeński, a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Na drugie spotkanie narzeczeni przynoszą:

 • zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej
 • zapowiedzi od narzeczonego, który mieszka poza parafią spisywania protokołu,
 • przy małżeństwie konkordatowym - zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednej ze stron.

Podczas tego spotkania następuje podsumowanie przygotowania do ślubu. Po uzupełnieniu braków, rozmowa duszpasterska koncentruje się na omówieniu  obrzędu sakramentu małżeństwa, który ma nastąpić za kilka dni.

Nowożeńcy sami proszą organistę o grę na ślubie, kościelnego o przygotowanie kościoła, Siostry Zakonne o udekorowanie kościoła. Jeśli przy ślubie ma asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba  o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

Przed samym ślubem narzeczeni posyłają świadków do zakrystii. Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste, ślubne obrączki  nowożeńców i kartki od spowiedzi. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).

Nauki dla narzeczonych, informacje o poradniach rodzinnych znajdują się na stronie:

www.rodzina.diecezja.bielsko.pl